Skip to main content

Posts

नापास नेमके कोण?

महाराष्ट्र शासन आणि केंद्र शासन ह्या दोन्ही पातळीवर इयत्ता आठवीपर्यंत विद्यार्थ्यांना अनुत्तीर्ण न करण्याच्या धोरणाचा फेरविचार चालू आहे. ह्या प्रस्तावित आणि लवकरच प्रत्यक्षात येणाऱ्या बदलाबाबत 'हा बदल मुद्दलात का चूक आहे' आणि 'ह्या धोरणबदलाने काय परिणाम व्हायची शक्यता आहे' ह्याची चर्चा करणारा माझा लेख 'बिगुल' ह्या पोर्टलवर ७-८-२०१७ रोजी प्रकाशित झालेला आहे.

http://www.bigul.co.in/bigul/1329/sec/8/real%20failure


'बिगुल' वरील लेखापेक्षा स्वरुपात थोडा वेगळा असा मूळ लेख इथे देत आहे.
--

शालेय विद्यार्थ्यांना इयत्ता आठवीपर्यंत अनुत्तीर्ण न करण्याचे २०११ पासून राबवण्यात आलेले धोरण आता बदलण्यात येत आहे. नव्या धोरणानुसार आठवीच्या अगोदर विद्यार्थ्याला अनुत्तीर्ण करता येईल आणि त्यानंतर त्याला फेरपरीक्षा द्यावी लागेल. जर विद्यार्थी ह्या फेरपरीक्षेत अनुत्तीर्ण झाला तर त्याला आधीच्याच इयत्तेत रहावे लागेल. ह्या धोरणाचा पुरस्कार करणाऱ्यांच्या मांडणीनुसार विद्यार्थ्यांना अनुत्तीर्ण न करण्याच्या धोरणाने शैक्षणिक गुणवत्तेचा दर्जा ढासळलेला आहे. अनेक विद्यार्थ्यांना ते ज्या इ…

डॉक्टरांवरचे जमावी हल्ले आणि आपली मूलभूत विसंगती

डॉक्टरांनाचिडलेल्याजमावानेमारहाणकरण्याची, हॉस्पिटलांचेनुकसानकरण्याच्या घटना काही आत्ताच घडू लागलेल्या नाहीत. मीपहिल्यांदाअशाघटनेबाबतऐकलंतेआनंददिघेह्यांच्याअपघातीमृत्यूनंतरसिंघनियाहॉस्पिटलचीनासधूसझालीतेव्हा. हीनासधूसकरणाऱ्यांनाकायशासनझालेहेमलामाहितीनाही, पणझालेअसावेअसेवाटतनाही. पोलीस, राजकीयपक्षआणिहॉस्पिटलह्यांनीआउटऑफकोर्ट amicable settlement नेहाप्रश्न (?) सोडवलाअसण्याचीशक्यताजास्तआहे. मागच्याआठवड्यातधुळेयेथेडॉ. रोहनम्हामुणकरह्यांनाझालेलीमारहाणआणित्यानंतरअशाचस्वरूपाच्याअजूनकाहीघटनाह्यामुळेसरकारी डॉक्टरांनीवैयक्तिकस्तरावरसंपपुकारला

Yogi Adityanath as UP chief minister

Long back before UP elections I have read some FB page which was titled as 'Yogi Adityanath as UP CM'. I guess he was no doubt a strong contender for the post, given his organizing skills. We cannot judge organizing skills when situation was tailor-made for BJP. Adityanath has been winning in his constituency from 1998, that too a Loksabha constituency, and it includes a patch of years when things were not so easy for BJP in UP. So clearly he has better leadership skills than other BJP leaders which are basically boats that have risen on strong tide. So seen from the criteria of choosing a leader with proven leadership mantle, he is a good choice. The discomfort one feels for this choice is when one considers what will be the priorities of him, seen in the light of intentions that his past reveals. Please note that I am not saying 'spiritual personality shouldn't be politically active', what I am saying is when CM of any state seems to have some disputable …

नोटाबंदी, उत्तर प्रदेश निवडणुका आणि आर्थिक विकासाचा दर

उत्तर प्रदेशमधील निकालावर ज्या काही थोड्या अर्थपूर्ण टिपण्या सोशल मिडीयावर वाचण्यात आल्या त्यातल्या एका टिपणीचा सूर होता कि 'नोटाबंदीचा लोकांना त्रास झाला असता तर त्यांनी नोटाबंदीकरणाऱ्यांना मतदान केले नसते. इंग्रजीत्त ज्याला witty असं म्हणतात अशा ह्या संक्षिप्त टिपणीत लिहिणाऱ्याला असं म्हणायचं होतं: ‘नोटाबंदीचा त्रास होऊ शकतो असे अनेक लोक उत्तर प्रदेशातील मतदार आहेत. एखाद्या राजकीय पक्षाच्या निर्णयाने मतदाराला त्रास झाला तर तो त्या पक्षाला मतदान करणार नाही. ज्याअर्थी ह्या (ज्यांना त्रास झालेला असायला हवा) अनेक मतदारांनी भाजपला मतदान केलेले आहे ह्याचाच अर्थ नोटाबंदीचा लोकांना त्रास झालेला नाही.'त्यातील दोन मुद्द्यांबाबत मी थोडा अधिक विचार करण्याचा प्रयत्न करतो आहे.ते मुद्दे पुढीलप्रमाणे १.नोटाबंदीचा जर खरोखर लोकांवर परिणाम झाला असता तर त्यांनी नोटाबंदी करणाऱ्यांना मतदान केले नसते. २. नोटाबंदीचा लोकांना खरोखर त्रास झाला आहे का आणि झालेला त्रास हि कितपत उपद्रवकारी आहे?
'नोटाबंदीचा जर खरोखर लोकांवर परिणाम झाला असता तर त्यांनी नोटाबंदी करणाऱ्यांना मतदान केले नसते'हे विधान त…

जल्लिकट्टू : गोंधळलेल्या भूमिकांची अनावश्यक खडाजंगी

मूळ लेख 'जल्लिकट्टू : गोंधळलेल्या भूमिकांची अनावश्यक खडाजंगी (पूर्वार्ध)' आणि  जल्लिकट्टू : गोंधळलेल्या भूमिकांची अनावश्यक खडाजंगी (उत्तरार्ध)'या शीर्षकाने अक्षरनामामध्ये  अनुक्रमे २१-२-२०१७ आणि २२-१-२०१७ रोजी प्रसिद्ध झाला आहे. ब्लॉगपोस्ट व मूळ लेखात संपादकीय साक्षेपाच्या दृष्टीने केलेले काही बदल असू शकतात. पुढे पूर्ण लेख दिलेला आहे. 
--
जलीकट्टूबद्दल जे आंदोलन चालले आहे त्यात आपण विचारपूर्वक काय भूमिका घ्यावी ह्या प्रश्नाचा विचार करणे हा लेखाचा उद्देश आहे. जलीकट्टूवरील बंदी चूक का बरोबर ह्याचा विचार, जलीकट्टूवरील बंदीचा सांस्कृतिकदृष्ट्या विचार करणे कसे विसंगत आहे आणि व्यक्तीस्वातंत्र्य आणि लोकशाही पद्धतीत जलीकट्टू आणि प्राणीमित्र ह्या दोघांनाही कसे स्थान आहे ह्या मुद्द्यांचा विचार ह्या लेखात केलेला आहे.
जलीकट्टूवरील बंदीचे प्रमुख समर्थन हे ह्या खेळात बैलांना क्रूर वागणूक दिली जाते हे आहे. २००६ साली मद्रास उच्च न्यायालयाने पहिल्यांदा जलीकट्टूवर बंदी आणली. त्यानंतर तामिळनाडू सरकारने जलीकट्टूसाठी विशेष कायदा केला. २०११ साली केंद्र सरकारने बैलांचा समावेश खेळ, प्रदर्शनीय क्रीड…